FAQ – Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023

Category: Ansogning 2023

Biennalen er skabt på initiativ af Danske Kunsthåndværkere & Designere i 1995 med skiftende samarbejdspartnere og visningssteder. Dette sikrer en foranderlig og tidssvarende ramme for samtidens professionelle kunsthåndværk og design. Biennalen er en åben udstilling og konkurrence, som alle professionelle udøvere med en tilknytning til Danmark inkl. det danske rigsfællesskab kan søge om deltagelse på.  Dermed er Biennalen både en scene for nye talenter såvel som etablerede udøvere, hvilket skaber en god synergi blandt deltagerne.

Category: Ansogning 2023

Ansøgningsfristen for Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 er 30. september 2022Ansøgningsmodulet hvor man uploader sin ansøgning åbner 1. august og lukker igen den 30. september 2022.
Man ansøger via Biennalens hjemmeside – www.biennalen.dk  – hvor man bliver guidet gennem ansøgningsmodulet.

Category: Ansogning 2023

Biennalen afholdes i Bygning A, Kløvermarksvej 70A, 2300 KBH S.

Category: Ansogning 2023

Udstillingen vises i perioden 27. april – 1. oktober 2023 i Bygning A.
Udstillingen åbner med fernisering torsdag den 27. april 2023.

Category: Ansogning 2023

Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 beder dig om at præsentere et fysisk udstillingsbidrag, der viser de udøvendes design- og håndværksmæssige udgangspunkt. Man skal kunne forklare hvordan projektets ide kan formidles til udstillingens publikum gennem fortrukne materialer. Man skal desuden overveje hvordan ens kunsthåndværk og design kan konverteres i et immateriel udtryk.

Category: Ansogning 2023

NFT (Non-Fungible Token) er et digitalt arkiv eller certifikat, der bliver oprettet med blockchain-teknologi. Et samlerobjekt, der kan repræsentere stort set alt fra et kunstværk, en videofilm og musik på en lydfil til memes og tweets. Pointen er, at NFT er unik. En NFT har en unik kode, som er gemt på en blockchain, som certificerer, at den ikke kan ændres, kopieres eller forfalskes. Her får du et digitalt bevis på, at du er indehaveren af det eneste eksemplar i verden. Fremstillingen af NFTat minte, kritiseres ofte for at være yderst energikrævende. NFT købes og sælges i digital valuta som Kryptovaluta.

Category: Ansogning 2023

Augmented reality bruger en mobilenhed til at blande digitalt indhold med den virkelige verden. I modsætning til virtual reality (VR) bruger man ikke headset, briller eller andet ekstra udstyr for at opleve AR. Man anvender mobilens kamera og en AR-app. En AR-app kan kortlægge brugerens omgivelser ved hjælp af telefonens kamera og registrerer blandt andet, hvor vægge og gulv er. Ved hjælp af de data kan digitale objekter lægges ovenpå virkeligheden som et ekstra lag.

Category: Ansogning 2023

Alle professionelle danske udøvere (udøvere bosat i Danmark inkl. det danske rigsfællesskab, danske udøvere bosat i udlandet eller udøvere med en stærk tilknytning til Danmark fx via uddannelse). 

Category: Ansogning 2023

Grupper med mindst 1 dansk bosat deltager kan søge om at komme med på Biennalen. 

Category: Ansogning 2023

Man kan ikke deltage med studieprojekter, skabt i forbindelse med uddannelse, men som studerende kan man ansøge Biennalen med et selvstændigt projekt.

Category: Ansogning 2023

Ansøgte værker må tidligst være produceret i 2022 og skal forholde sig aktivt og tydeligt til temaet. Nye værker må ikke tidligere have været vist, men kan godt være en viderebearbejdning af ældre projekter. 

Category: Ansogning 2023

Det er kun muligt at ansøge med egne værker/projekter.

Category: Ansogning 2023

Det er muligt at søge med skitser, men det skal fremgå tydeligt i ansøgningen, at der er tale om et skitseprojekt. Du skal kunne beskrive hvor langt du er i processen, hvordan du forestiller dig det endelige resultat og hvilke arbejdsprocesser du pt. arbejder med?

Category: Ansogning 2023

For at kunne ansøge om Open Call, skal man betale et ansøgningsgebyr på 300 kr., før man kan indtaste selve ansøgningen.
Ansøgninger behandles kun digitalt. Før man bedes ansøger have alle oplysninger klar.

Category: Ansogning 2023

– Personlige informationer – navn, adresse, telefon, web, mail mm.
 – Projektets titel
 – Projektbeskrivelse – fortæl om tankerne bag projektet
 – Eventuelle samarbejdspartnere
 – Hvorvidt projektet er på skitseniveau. Hvis ja, hvor langt er man i processen? Hvordan forestiller man sig      resultatet og hvilke arbejdsprocesser arbejder man pt. med?
 – Udstillingsønsker – er der særlige forhold, man ønsker der skal tages i betragtning ift. værket?
 – Max. 8 fotos uploades på hver max. 1.5 MB samt beskrivelse af hvad billederne viser.

Category: Ansogning 2023

Der er ingen specifikke krav til værkernes format, men ansøgere opfordres til at besøge Bygning A i løbet af ansøgningsperioden, for at opleve rummets størrelse og indretning.

Category: Ansogning 2023

En jury bestående af 4-5 personer vurderer de ansøgte projekter. Juryen er sammensat af kunstfaglige, eksperter inden for det digitale felt og repræsentanter fra Bygning A.
Juryen 2023 præsenteres løbende under Open Call perioden.

Category: Ansogning 2023

I udvælgelsen af værker lægges vægt på diversitet i fag og materialer. I udvælgelsen lægges desuden stor vægt på sammenhængen mellem de indsendte bidrag, og på hvordan de udvalgte værker sammen skaber en fortælling på udstillingen.

Category: Ansogning 2023

Efter bedømmelsen modtager ansøgere tilsagn og afslag via e-mail. Typisk inden for en måned.

Category: Ansogning 2023

Formidlingen af udstillingen sker gennem en bred indsats af arrangørerne, Danske Kunsthåndværkere & Designere og Bygning A.

Category: Ansogning 2023

Formidling af værket er en kvalitet i sig selv. I løbet af udstillingsperioden vil der være samtaler i udstillingen, hvor udøvere kan blive inviteret forbi Bygning A for at fortælle publikum om deres projekt.

Category: Ansogning 2023

En priskomité bestående af 3-4 fagfolk udvælger Biennaleprismodtageren. Tre projekter nomineres og prismodtageren offentliggøres ved prisoverrækkelsen på åbningsdagen den 27. april 2023.

Category: Ansogning 2023

Biennaleprismodtageren modtager æren og 100.000 kr., der generøst er skænket af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond.