Open Call

Alle professionelle kunsthåndværkere og designere opfordres til at sende en ansøgning til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2017 og deltage i konkurrencen om den prestigefyldte pris for kunsthåndværk og design:

Biennaleprisen på 100.000 kr. 

Tid: 4.-27. maj 2017 By: København

VEJLEDNING + OPRET ANSØGNING KLIK HER

HVEM KAN SØGE?
Alle professionelle danske udøvere, udøvere bosat i Danmark eller grupper med mindst 1 dansk bosat deltager kan søge om at komme med på Biennalen. Obs. Man kan ikke deltage med projekter, skabt under eller i forbindelse med uddannelse.

ANSØGNINGSPROCEDURE
Ansøgninger indsendes digitalt i perioden:

15. november – 5. december 2016. Svar gives i januar 2017. 
Ansøgningsgebyr: 300kr

Ansøgte værker må tidligst være produceret i 2015. Helt nye værker prioriteres.  Det er muligt at søge med skitser. Alle værker/projekter vælges udelukkende på baggrund af  projektbeskrivelse og fotomateriale. Ansøgningsmodul gøres tilgængeligt på www.biennalen.dk i ansøgningsperioden. Vejledningen offentliggøres inden ansøgningsperioden.


JURY
Juryen udvælger projekter til Biennaleudstillingen og konkurrencen ud fra de indsendte digitale ansøgninger. Juryen er sammensat af professionelle aktører indenfor teori, praksis og formidling fra hhv. Danmark, Norge og Sverige.

TEMA : Liquid life
Du vil fejle. Inden længe vil du være ude af stand til at følge med. Du vil mærke behovet, for kortvarigt at trække dig fra kampen om, at sikre dine og dine børns muligheder i konkurrencestaten. Du er blevet træt. Klar til udfasning. Det mål, som du satte dig, blev ikke nået. Det er blevet svært at flytte sig. Du imødeser ikke længere den næste begyndelse med entusiasme. Dit liv endte i en cliffhanger.

Vi lever i en opbrudstid. I adskillige år har teknologisk udvikling været drivkraft for en samfundsmæssig og finansiel udvikling, som ikke har haft sin lige i historien. Så snart vi har vænnet os til et system, bliver det øjeblikkeligt skiftet ud med et, som er bedre, billigere, hurtigere og mere produktivt. Politikere opfordrer os til, at bruge flere penge og arbejde mere – ikke til at blive bedre borgere, og passe på de som har det svært. Ethvert problem håndteres med en kalkule, en effektivisering, en måling. Liv brister, familier brydes og unge slås om græshoppegenerationens smuler. Denne nye normative tilstand beskrives af den polske sociolog Zygmunt Bauman som “Liquid Modernity” –

”Liquid life is the kind of life commonly lived in our contemporary, liquid-modern society….Liquid life is a precarious life, lived under conditions of constant uncertainty. The most acute and stubborn worries that haunt this liquid life are the fears of being caught napping, of failing to catch up with fast moving events, of overlooking the ’use by’ dates and being saddled with worthless possessions, of missing the moment calling for a change of tack and being left behind.” 

Bauman, Z. (2005). Liquid Life. Cambridge, UK: Polity Press.

Med Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2017 beder vi dig om at tage del i en humanistisk vækkelse. Vi beder dig om at fokusere din kunstneriske analyse, på alle de områder hvor nærhed, omtanke og viden, har måtte vige pladsen for Markedet.

Sæt farten ned – og hjælp os med at ændre verden.

UDSTILLINGSSTED OG STEDSSPECIFIKKE PROJEKTER
Biennalens hovedudstilling bliver vist i Museumsbygningen i København. Det er som noget nyt også muligt at indsende stedsspecifikke projekter. Det kan eks. være byrumsmøbler, installationer eller designløsninger i forbindelse med arkitekturprojekter. Der stilles som krav, at de stedsspecifikke projekter skal være offentligt tilgængelige i København og omegn i hele Biennalens udstillingsperiode, og at alle tilladelser skal være givet på ansøgningstidspunktet. Det er op til ansøger at skaffe sig relevante tilladelser samt finansiering til opførelse af projekterne. De stedsspecifikke projekter vil blive en del af formidlingen i hovedudstillingen og deltager også i konkurrencen om Biennaleprisen.

Bemærk: Biennaleudstillerne har selv ansvar for vedligehold af egne projekter i udstillingsperioden.

PRÆSENTATION AF VÆRKER I MUSEUMSBYGNINGEN
De udvalgte projekter til Museumsbygningen får tildelt en plads og udstiller skal selv stå for præsentation, opsætning og nedtagning af eget projekt efter aftale med DKoD. Kun belysning stilles til rådighed i hovedudstillingen i Museumsbygningen.

Det er muligt at benytte vægge og loft til ophængning. Lofthøjden fra gulv til loft er 4,38 m. Mål på yderdør: 225 cm i højden og 135 cm i bredden.

Adresse: Museumsbygningen,  Kastelsvej 18, 2100 København Ø.

OPSÆTNING/NEDTAGNING I MUSEUMSBYGNINGEN
Opsætningen skal foregå fra 29. april til 3. maj. Projekterne inklusiv præsentation skal være afsluttede den 3. maj kl. 12.

Nedtagningen skal ske den 28.-29. maj. Udstillere har selv ansvar for at efterlade udstillingsområdet i samme stand som før opsætningen.

KONKURRENCEN
Alle værker der er udvalgt til Biennaleudstillingen deltager i konkurrencen om de 100.000 kroner. Prisen uddeles sidst i udstillingsperioden.

HISTORIE
Biennalen har eksisteret siden 1995 og produceres af Danske Kunsthåndværkere & Designere. Biennalen er Danmarks vigtigste begivenhed for kunsthåndværk og design.

MÅLGRUPPER
Den primære målgruppe er områdets producenter, teoretikere, formidlere, journalister, gallerister, kuratorer og udøvere. Dertil har Biennalen også en målsætning om at formidle og synliggøre kunsthåndværk- og designområdet for det brede kulturinteresserede publikum.

KUNSTHÅNDVÆRK- OG DESIGNFESTIVAL
Biennalen formidler et program over øvrige aktiviteter som workshops, design talks, pop-up udstillinger og happenings, der finder sted i maj/juni 2017. Disse aktiviteter er ikke med i konkurrencen, men formidles for Biennalens målgrupper. Aktiviteter, der er skabt af Danske Kunsthåndværkere & Designeres medlemmer, kan umiddelbart optages i programmet, mens øvrige arrangører skal ansøge.
Pris: 300 kr.  (prisen dækker formidling)
Indsend projektforslag til kunsthåndværk- og designfestivalen senest 1. marts 2017.

Danske Kunsthåndværkere & Designere tager del i en styregruppe, der arbejder mod at skabe en fælles fejring og markering af kunsthåndværk- og designområdet i Danmark. Den første markering strækker sig over maj-juni i 2017. Styregruppen består af Danske Kunsthåndværkere & Designere, Design Denmark, Dansk Design Center, 3 Days of Design, North Modern og Superobjekt.

 

KONTAKTINFORMATION
Danske Kunsthåndværkere & Designere
Bredgade 66
1260 København K.

+45 33 15 29 40 (tirsdag-fredag fra 12-16)
Info@biennalen.dk

Med venlig hilsen

Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD)