Barndom

Annemette Beck, Mette Maya Gregersen
www.becktextiles.com
www.mettemayagregersen.com

En keramiker og en tekstildesigner har samarbejdet om en konstruktion, hvor  PVC ringe og porcelænsknuder kombineres til en rummelig installation. Værket Barndom er en udforskning af legens verden som metode til at træde uden for det kendte og trygge, ved at samarbejde om et projekt ud fra et fælles mål om at have det sjovt, inspirere, undersøge og provokere hinanden.

Som et studie i proces og samarbejde viser projektet hvordan to forskellige kunstnere hver især navigerer ved brug af kendte og ukendte materialer, mellem orden og kaos. Titlen Barndom pointerer, at en legende tilgang vil hjælpe kunstnere til at rammesætte den kreative proces og til at skubbe den etablerede kunstner ud i nye muligheder for skabelse.