Filigree Robotics

Flemming Tvede Hansen, Martin Tamke, Esben Clausen Nørgaard og Henrik Leander Evers

Materialer: Porcelæn

Projektet er resultatet af et eksperiment med at opnå synergi mellem de to fagområder keramik og arkitektur med digital teknologi som en fælles platform for samarbejdet.
Her eksperimenteres med, hvordan håndens arbejde og materialitet kan integreres i brugen af digital teknologi ud fra ideen om, at digitale redskaber kan ses og forstås som andre redskaber, dog som dynamiske redskaber, der kan programmeres og udvikles efter formålet.Projektet undersøger derved krydsfeltet mellem kunsthåndværk og teknologi og opfordrer til at tage ejerskab over teknologien.
Det digitale redskab er her en 5-akset robotarm. Udgangspunktet for hvert objekt har været et unikt håndformet plateau, der 3D-scannes af et scannerhoved på robotarmen. Et mønster, baseret på en matematisk algoritme, udfoldes virtuelt afhængigt af og oven på det indscannede plateau. Mønstret 3D-printes i porcelæn oven på det håndformede plateau ved hjælp af et printudstyr på robotarmen. 3D-printet glaseres
og brændes på plateauet ved 1260 grader.