I syv sind – Klemt mellem brædder

Sanne Ransby, Mariko Wada
www.sanneransby.dk
www.marikowada.com

Installationen tager afsæt i en tilstand. Den består af syv kropslige, sanselige objekter fremstillet i tekstile materialer. Hver især udtrykker de en mental modus, en måde at arbejde med problemstillinger på, bevidst som ubevidst.

De er indbyrdes forenede, men samtidig i dramatisk kamp med hinanden. Der er tale om et afhængighedsforhold, hvor alle falder hvis én flyttes. – Et skræmmende scenarie der imidlertid også kan sætte fri, bryde vanetænkning og give mulighed for nye tankesæt.

De tekstile objekter, der udgør tankerækken, er placeret i øjenhøjde og på en måde så installationen aldrig kan overskues i sin helhed, uanset hvor beskueren står.

’At være i syv sind’ er at være fastlåst og alligevel i bevægelse, indre uro. Denne foruroligende tilstand kendes vel i alle kulturer. På japansk er det tilsvarende udtryk itabasami – ’at være klemt mellem brædder’.

Sponsorer:
DYKON A/S
Vinther Grønt Samsø A/S