Ler

Vinni Hedegaard Frederiksen
vinnifrederiksen.com

Materialer: Ler og porcelæn

Værket består af to dele, den ene i Museumsbygningen og den anden ved Limfjorden.

Ved Toftum Bjerge gnaver bølger og strøm konstant af klinterne. De nøgne dele af klinterne viser varierende lag af ler og sand – en endemoræne fra sidste istid. Leret er indsamlet, og dets yderpunkter er afsøgt i en keramisk proces. Urenheder i leret er bibeholdt og udnyttet. Denne del af projektet er en æstetisk fortælling om det ukontrollerbare og de kræfter, der kommer til udtryk, når naturens elementer får
råderum.

Som kontrast til det vilde og naturlige står det kunstigt fremstillede ler, porcelænsstøbemassen. Et materiale, som traditionelt kræver en kontrolleret proces og en industriel kontekst. Ubrændte porcelænsfliser er placeret på skrænten
i Toftum Bjerge. Disse vil langsomt forvitre og forgå, alt efter vejrforhold.
Udviklingen dokumenteres og formidles via Instagram: @lerbiennale