Levende Murværk

Keramiker Karen-Lisbeth Rasmussen
www.klir.dk

Materialer: tegl, ler

”Levende Murværk” er levende, fordi stenene er formet, så de danner lys- og skyggevirkninger alt efter dagens gang og vejrskiftet. Bygninger handler om vores fælles offentlige rum. Om mennesker, der skal bo og leve.

For Karen-Lisbeth Rasmussen er tegl det smukkeste byggemateriale, vi har. Hun fremhæver det identitetstab, der skete i teglbyggeriet, da man holdt op med at bruge teglstenene dekorativt.
Med projektet Levende Murværk giver hun sit bud på, hvordan teglbyggeriet kan gives
et nyt og nutidigt udtryk. Hvordan tegl både økonomisk og i en overskuelig arbejdsproces atter kan give bygningerne en særlig identitet.

Levende Murværk kan opleves på Kastellet i København og i Museumsbygningen.

Tak til
Egernsund Tegl (sponsering af mursten), Saint-Gobain Weber (sponsering af betonsokler), Grundejernes Investeringsfond (økonomisk støtte), Syddansk Erhvervsskole (hjælp til opbygning af murværkerne), Slots- og Kulturstyrelsen (for tilladelse til at udstille på Kastellet).