Møntindkast

Kasia Gasparski

Materialer: Sølv

Møntindkast finder man normalt på en børneforlystelse; man putter penge i, og figuren ”gør noget”. Når møntindkastet bliver sat på en krop, er historien en ganske anden.
Vi lever i en tid, hvor efterhånden alt er genstand for kommercialisering. Bløde værdier er noget, man skal kæmpe for at bevare: barmhjertighed, næstekærlighed,
empati.

Uligheden i samfundet er stigende, og tendensen peger i retning af, at ganske mange
mennesker vil være helt afhængige af, at folk omkring dem hjælper dem (økonomisk) til livets opretholdelse.
Står man foran et menneske, hvis basale behov for hjælp ikke er opfyldt, virker det som en voldsom konfrontation, at dette menneske pludselig er afhængigt af én økonomisk og fx er villig til at give én venskab for penge.

For hvad er så dette venskab i virkeligheden værd?!

(klik på billederne)