På sporet af det danske ler – et råstof

Bodil Manz og Jacob Manz
www.bodilmanz.com
www.jacobmanz.dk

Hvordan forholder projektet sig til Biennalens tema?

Et fællesskab kan opstå på flere planer, og i vores projekt defineres det som ” det at gøre noget sammen mellem mennesker ” og med en kommentar til vores verden om et behov for innovative tiltag til genanvendelse af materialer. Projektet består af to spor; studier og undersøgelser af indsamlet ler, og formgivning af objekter i ler.

Studier af leret fra jorden. I Danmark har vi ler forekomster i rigt mål overalt, hvilket har betydet mange teglværkers opståen.

I dag har mange store teglværker opkøbt de mindre, og samlet teglproduktionen i store højteknologiske enheder. Vores interesse omkring det danske ler er at udforske vores nærområder; stranden, skrænten, vandløb og gamle lergrave. Vi har, helt konkret, fundet ler på Nekselø, Sejerø ved et ophalersted til både, på Røsnæs kyst ved et nedlagt teglværk, ved Klint, på Fur, i Sorring, på Bornholm og i Skive.

Vi har haft udflugter med børn hvor de har gravet ler ud af skrænter, hvorefter leret er blevet bearbejdet, glaseret og brændt. En positiv fællesskabsfølelse i dansk natur med et godt formål.

 

Efter i årtier at have arbejdet med stentøj og porcelæn af importeret ler og råstoffer fra hele verden, føles det befriende at arbejde med ler hentet fra en nærliggende strand, slemme det for sten og rødder, dreje det op og finde ud af dets plasticitet og egenskaber. Noget ler er magert, noget mere fedt, men det kan blandes til et godt dreje-og formbart ler. Citat Bodil Manz.

 

Lerbrokker.

Fundet ved stranden udfor et nedlagt teglværk ved Røsnæs.

Disse sten har i årtier ligget og skvulpet i vandet, og repræsenterer hele spekteret af Dansk ler; fra forskellige rødler og blålers typer og blandinger af disse, brændt med og uden reduktion i lave og høje temperaturer, helt til lerets smeltepunkter.

 

Bordobjekter. (Bodil Manz)

”månesten” former opdrejet i forskelligt lertøjsler med samme transparente glasur, for
helt grundlæggende at indfange lertøjets karakter. ”spejlinger i vand” runde former i begittet/indfarvet ler, glaseret med transparent glasur.

 

Funktionsfliser. (Jacob Manz)

Keramiske fliser med nye funktionsmæssige egenskaber, med fleksibilitet og variationsmuligheder, og med farvemæssige æstetiske kombinationer.

Flise designet består af en keramisk flise modulært udformet i tre formater; kvart, halv og hel, med tilhørende elementer og arkitektoner monteret eller placeret på funktionsfliserne. Arkitektoner som små abstrakte konstruktioner i begittet keramisk materiale samt elementer i birketræ og stag i bruneret messing. Funktionsflisen kan anvendes horizontalt eller vertikalt.