REVL OG KRAT

Bess Kristoffersen, Pernille Mouritzen og Katrine Borup
www.dyrehavehuset.dk/revl-og-krat/

Hvordan forholder projektet sig til Biennalens tema? (Fællesskab) 

REVL OG KRAT er et samarbejdsprojekt og frirum: Vi deler, samskaber og inddrager naturen som samarbejdspartner med alt fra planter, dyr og jord til vind, sol, regn, salt mv.

En del af ansvaret og kontrollen over processen overlades til noget uden for os selv som en respektfuld gestus og gør dermed op med det natursyn, der betragter mennesket som hersker over naturen.

Med et begreb hentet hos den amerikanske videnskabsteoretiker Donna Haraway stræber vi efter sympoiesis/samskabelse i modsætning til autopoiesis/selvskabelse.

Tentaklertil omgivelserne, det åbent undersøgende og vildtvoksende er kodeord.

RET TIL KRAT! Det frirum til eksperimenter, vi som kunsthåndværkere er så afhængige af, er under pres, men vi tager os den ret.

Materialer: Flora, fauna, mineraler