Tema 2023

Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 konverterer

Ansøgningsfrist: 30. september kl. 23.59
Ansøgningsmodul til Open Call åbner 1. august 2022

Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 undersøger hvilke muligheder kunsthåndværket har i en digital fremtid. Danske Kunsthåndværkere & Designere inviterer dig med ud i fremtiden, når Biennalen 2023 stiller skarpt på konvertering af feltet. 

Udstillingen ønsker at vise fysiske objekter og værker, der kan transformeres.
Vi beder derfor ansøgere til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 om at:

1. Præsentere et fysisk udstillingsbidrag der viser dit design- og håndværksmæssige udgangspunkt.

2. Forklare hvordan din ide kan formidles til udstillingens publikum gennem dine foretrukne materialer.

3. Med udgangspunkt i Biennalens undersøgelse af det digitale felt, beder vi ansøgerne om at deltage i samtalen om, hvordan kunsthåndværk og design i dag også kan udvikles og formidles digitalt.

Udstillingsformatet
Biennalens udstillingsformat udforsker det fysiske kunsthåndværk og design i forhold til det digitale rum. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de kuraterede værker, og eksperimenterer med nye digitale formater i mødet med det materielle. Det betyder, at dine værker under udstillingsforløbet kan indgå i forskellige forsøg i den digitale verden – med respekt for det fysiske objekt. 

Alt, hvad du skaber, kan appliceres i et digitalt univers. Jagten på ægthed og autenticitet har også gjort sit indtog i cyberspace. Her boltrer investeringsvillige sig i kryptokunst og NFT’er – digitale samlerobjekter og kunstværker. Biennalen undersøger de muligheder, der er tilgængelige i dag – kan de gøre en forskel for kunsthåndværket? Hvordan oplever vi det materielle og det immaterielle?

Biennalen ønsker at facilitere en undersøgelse og en samtale om relevansen af det digitale overfor den materielle verden. I udstillingsperioden ønsker vi at afprøve dette med udgangspunkt i de udstillede værker. Kan et værk f.eks omsættes til en NFT – et digitalt samlerobjekt – og hvilken betydning har det for oplevelsen af værket? Læs mere om NFT her

Det eksperiment ønsker vi at inviterer jer til. En eventuel konvertering af et værk, vil udføres af samarbejdspartnere under udstillingsperioden, som en del af undersøgelsen, og det er vores ønske, at de understøttes af talks og seminarer, der udfolder temaet.

Alle rettigheder til digitale værker tilkommer den udøvende kunsthåndværker og designer.

Biennalen 2023 vil altså se på, hvordan feltet kan indgå en digital fremtid. Hvilke udfordringer giver dette, og hvilke muligheder skaber det?

Jury 2023
Juryen er sammensat af kunstfaglige, eksperter inden for det digitale felt. Juryen 2023 præsenteres løbende under Open Call. Se juryen 2023 her

I udvælgelsen af værker lægges vægt på diversitet i fag og materialer.  

I udvælgelsen lægges desuden stor vægt på sammenhængen mellem de indsendte bidrag, og på hvordan de udvalgte værker sammen skaber en fortælling på udstillingen.

Udstillingskrav
Der er ingen specifikke krav til værkernes format.

Biennalen 2023 stiller ikke krav til at ansøgere skal levere værker, der er digitale eller immaterielle, men at de forholder sig til temaet.

Formidling af værket er en kvalitet i sig selv. I løbet af udstillingsperioden vil der være samtaler i udstillingen, hvor du kan blive inviteret forbi udstillingsstedet for at fortælle publikum om dit projekt.

Udstillingsperiode
Foråret 2023

HVEM KAN SØGE?

Alle professionelle danske udøvere (udøvere bosat i Danmark inkl. det danske rigsfællesskab, danske udøvere bosat i udlandet eller udøvere med en stærk tilknytning til Danmark fx via uddannelse). 

Grupper med mindst 1 dansk bosat deltager kan søge om at komme med på Biennalen. 

Du kan ikke deltage med studieprojekter, skabt i forbindelse med uddannelse, men som studerende kan du ansøge Biennalen med et selvstændigt projekt. 

Ansøgte værker må tidligst være produceret i 2022 og skal forholde sig aktivt og tydeligt til problemstillingen som beskrevet ovenfor.

Det er kun muligt at ansøge med egne værker/projekter.

Det er muligt at søge med skitser, men det skal fremgå tydeligt i ansøgningen, at der er tale om et skitseprojekt. 

Nye værker må ikke tidligere have været vist, men kan godt være en viderebearbejdning af ældre projekter. 

FAQ
Har du spørgsmål til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023, har vi oprettet en side med ofte stillede spørgsmål, hvor du kan orientere dig.
Læs mere her

Se infomøde om Biennalen 2023 her

Frist
Ansøgningsmodul til Open Call åbner 1. august og lukker igen 30. september.

Øvrige spørgsmål kan rettes til DKoDs sekretariat på info@dkod.dk