Er der nogle krav til formidlingen af optagede værker?,