Vejledning & Vilkår

Vejledning for ansøgere til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023.
Se også Open Call 2023 

Ansøgningsfrist: 30. september 2022 kl. 23.59.

Svar kan tidligst forventes i november 2022.

Sådan indsender du en ansøgning til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023

  1. Betal ansøgningsgebyr på 300 kr.
  2. Indtast ansøgeroplysninger (ved fællesværker oplys da alle bidragyderes navne).
  3. Indtast oplysninger om dit værk/projekt i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet skal være korrekt udfyldt og betaling være gennemført.
Det er muligt at indsende så mange ansøgninger, du ønsker, men hver ansøgning koster 300 kr.

Gennemgå ansøgningsskemaet

Download ansøgningsskemaet som pdf, så du kan orientere dig i skemaet, inden du udfylder det online.
DOWNLOAD SKEMA: Vejledning for ansøgere 

OBS. Det er ikke muligt at rette i ansøgningen, når først den er afsendt. Hav derfor alle data klar inden indtastningen.

Felter markeret med * stjerne i ansøgningsformularen skal udfyldes for at ansøgningen kan behandles.

Du skal uploade billedmateriale om værket i form af fotos, skitser el. lign.

Der kan søges med både færdige værker og skitser til værker. Det skal tydeligt fremgå, om det er et skitseprojekt.

Krav til fotos, skitser og tekster

Projektbeskrivelse: (2000 anslag inkl. mellemrum)
Projektbeskrivelsen skal forholde sig til Biennalens tema. Se Open Call.

Skitseprojekter: (1000 anslag inkl. mellemrum)
Hvis du ansøger med et skitseprojekt, skal det tydeligt fremgå. Du skal beskrive hvor langt du er i processen, og hvordan du forestiller dig det endelige resultat.

Billedmaterialet bruges kun digitalt i ansøgningsproceduren.

Billedstørrelse: Max. 1,5 MB
Filtype: JPG, PNG, tiff
Antal: Max 8 fotos (du skal oploade mindst 1 foto)

Tekstbeskrivelse ved hvert foto med info om mål, materiale, titel
Kort værkbeskrivelse (500 anslag inkl. mellemrum – i skemaet anført som billedbeskrivelse)

Gode råd til ansøgningen

Vær opmærksom på at præsentere dit projekt så præcist som muligt i både fotos og tekst.
Få en ven til at læse ansøgningen og se dine fotos, så du er sikker på, at læseren forstår din idé.
Sørg for at dine fotos er skarpe (grynede mørke fotos kan være svære at afkode).

Vilkår og forpligtelser

Hvem kan søge?
Alle professionelle danske udøvere (udøvere bosat i Danmark inkl. det danske rigsfællesskab, danske udøvere bosat i udlandet eller udøvere med en stærk tilknytning til Danmark fx via uddannelse).
Grupper med mindst 1 dansk bosat deltager kan søge om at komme med på Biennalen.
Du kan ikke deltage med studieprojekter, skabt i forbindelse med uddannelse, men som studerende kan du ansøge Biennalen med et selvstændigt projekt.
Ansøgte værker må tidligst være produceret i 2022 og skal forholde sig aktivt og tydeligt til problemstillingen som beskrevet ovenfor.
Det er kun muligt at ansøge med egne værker/projekter.
Det er muligt at søge med skitser, men det skal fremgå tydeligt i ansøgningen, at der er tale om et skitseprojekt.
Nye værker må ikke tidligere have været vist, men kan godt være en viderebearbejdning af ældre projekter.

Om ansøgningsprojekter
Ansøgte værker må tidligst være produceret i 2022.
Det er kun muligt at ansøge med egne værker/projekter.
Det er muligt at søge med skitser, men det skal fremgå tydeligt i ansøgningen, at der er tale om et skitseprojekt.
Nye værker må ikke tidligere have været vist, men kan godt være en viderebearbejdning af ældre projekter.

Forpligtelse på deltagelse
Når ansøgningen er indsendt forpligtes ansøger på at deltage med projektet, såfremt det udvælges til Biennalen af juryen. 

Salg af værker
Biennalen er ikke en salgsudstilling. Skulle et værk blive solgt på udstillingen kan værket først fjernes, når udstillingen er slut. 

Biennaleprisen
Værker, der udvælges til udstillingen, deltager automatisk i konkurrencen om udstillingens hæderspris, Biennaleprisen. En priskomité udvælger nominerede samt prismodtager blandt de optagede Biennaleprojekter.

Udstillingsvederlag
Der udbetales udstillingsvederlag til Biennalens udstillere i henhold til visningsvederlagsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/235

Formidling og præsentation
Formidlingen af udstillingen sker gennem en bred indsats af arrangørerne, Danske Kunsthåndværkere & Designere og Bygning A.
Værket/projektet skal udstilles i hele Biennalens udstillingsperiode og må ikke fjernes før tid.

Forsikring
De udstillede værker bliver forsikret, men det er udstillers eget ansvar at sørge for at værkerne er forsvarligt sikrede.

Præsentation
Værk og præsentation hænger sammen. Dvs. ansøgningen skal også rumme en beskrivelse af, hvordan værket ønskes præsenteret. Udstillingsdesignet udvikles af Bygning A.

Svar på ansøgninger,
Efter bedømmelsen modtager ansøgere tilsagn og afslag via e-mail. Typisk inden for en måned.

Afslag på ansøgninger
Afslag meddeles per e-mail. DKoD begrunder ikke afslag på ansøgninger. DKoD offentliggør ikke ansøgninger, der har fået afslag.

Behandling af personlig data DKoD opbevarer kontaktinformationer på ansøgere med henblik på deltagelse i censurering. Efter Biennalen slettes ansøgninger og kontaktinformation på de ansøgere, der ikke blev udtaget til Biennalen.

Værkdefinition
Med udtrykket egne værker menes, at ansøger skal være ophavsmand til værket. Det vil sige, at man har skabt det ved personlig indsats, samt at det ikke krænker andres immaterielle rettigheder. Egne værker må gerne være skabt ved medvirken af assistenter.

Værker af flere elementer
Værker, der består af flere adskilte elementer/dele, anses som et værk, hvis det af ansøgningen fremgår, at de skal opleves samlet.

Fællesværker
Der kan ansøges med fællesværker, dvs. værker med flere ophavsmænd. Ansøgning med fællesværker sker som en individuel ansøgning, men alle bidragyderes navne skal indtastes under personoplysninger.

Tvister
Rejses der protest eller indsigelse om ansøgers ret til et værk, kan værket blive trukket ud af udstillingen og prisuddelingen uden ansvar for arrangørerne. Arrangøren foretager – i tilfælde af protester – ikke selvstændig vurdering af ansøgers ret i forhold til andre mulige ophavsmænd, men kan afvise indsigelser, hvis de ikke fremstår kvalificerede, begrundede og præcise.

Force Majeure
Arrangørerne tager forbehold for force majeure.

NB: Ret til ændringer i ovenstående vilkår forbeholdes.

Kontakt- og arrangøroplysninger

Biennalen for Kunsthåndværk og Design arrangeres af Danske Kunsthåndværkere & Designere.

Medlemskab er ikke et krav, men alle ansøgere opfordres til at melde sig ind i foreningen og dermed støtte op om realiseringen af Biennalen for Kunsthåndværk & Design. Læs mere om foreningens aktiviteter og medlemsfordele samt procedure for indmeldelse.

Kontaktoplysninger:

Danske Kunsthåndværkere & Designere, Bredgade 66, 1260 København K
E-mail: info@dkod.dk
Tlf. +45 33 15 29 40 (tirsdag – fredag kl. 12-16)
CVR: 86824612

Biennalen for Kunsthåndværk og Design er et udstillingskoncept skabt af Danske Kunsthåndværkere & Designere i 1995.

Biennalen for Kunsthåndværk og Design er et registreret varemærke tilhørende Danske Kunsthåndværkere & Designere.