Vejledning

Ansøgningsperiode er fra den 1. til den 16. oktober 2018.
Ansøgningsmodulet lukker den 16. oktober OBS – fristen er forlænget frem til kl. 23:59
Svar kan tidligst forventes i uge 47 2018.

Udstillingsperiode: 18. april – 5. maj 2019
Udstillingssted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, Christianshavn, 1401 København K. http://www.nordatlantens.dk/

Sådan indsender du en ansøgning til Biennalen

Ansøgning om deltagelse i Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2019 sker ved at:

  1. Betale ansøgningsgebyr på 300 kr.
  2. Indtaste ansøgeroplysninger
  3. Indtaste oplysninger om værket/projektet

Ansøgningsskemaet skal være korrekt udfyldt og betaling være gennemført.

En ansøgning koster 300 kr.
Det er muligt at indsende så mange ansøgninger, du ønsker, men hver ansøgning koster 300 kr.

Gennemgå ansøgningsskemaet
Download ansøgningsskemaet som pdf, så du kan orientere dig i skemaet, inden du udfylder det online. DOWNLOAD SKEMA

Online ansøgningen består af 3 dele:

  1. Betaling for ansøgningen. Betaling kan ske med Dankort i betalingsvinduet, der er tilknyttet betalingsmodulet.
  2. En ansøgerregistrering med kontaktoplysninger på ansøger. Hvis der ansøges med fællesværker, skal alle bidragyderes navne anføres.
  3. Værkoplysninger/projektbeskrivelse i form af titel, billeder, værkbeskrivelse  (billedbeskrivelse) og fysiske data om værket samt præsentationsbeskrivelse.

OBS. Det er ikke muligt at rette i ansøgningen, når først den er afsendt. Hav derfor alle data klar inden indtastningen.

Felter markeret med * stjerne i ansøgningsformularen er påkrævet at udfylde for at ansøgningen kan behandles.

Det er påkrævet at uploade billedmateriale om værket i form af fotos, skitser el. lign.

Der kan søges med både færdige værker og skitser til værker.

Krav til fotos, skitser og tekster

Billedmaterialet bruges kun digitalt i ansøgningsproceduren.

Billedstørrelse: Max. 1,5 MB
Filtype: JPG, PNG
Antal: Max 5 fotos

Tekstbeskrivelse ved hvert foto med info om mål, materiale, titel
Kort værkbeskrivelse (500 anslag inkl. mellemrum – i skemaet anført som billedbeskrivelse)

Projektbeskrivelse (2000 anslag inkl. mellemrum)

Gode råd til ansøgningen

Vær opmærksom på at præsentere dit projekt så præcist som muligt i både fotos og tekst.
Få en ven til at læse ansøgningen og se dine fotos, så du er sikker på, at læseren forstår din idé.
Sørg for at dine fotos er skarpe (grynede mørke fotos kan være svære at afkode).

Konkurrencevilkår og censurering:

Deltagere
Biennalen for Kunsthåndværk & Design er åben for værker/arbejder udført af kunsthåndværkere og designere, der enten er bosiddende i Danmark, Island, Grønland eller på Færøerne eller har dansk baggrund, men bor/arbejder i udlandet. Kunsthåndværkere og designere med særlig dansk tilknytning kan også indsende ansøgninger.

Ved ansøgning med fællesværker
Dvs. værker skabt i samarbejde mellem flere jævnbyrdige skabere, er det tilstrækkeligt, at én af skaberne opfylder nationalitetskriteriet ovenfor.

Om ansøgningsprojekter
Ansøgning til Biennalen for Kunsthåndværk & Design giver adgang til at få sit værk censureret med henblik på deltagelse i udstillingen. Man kan ansøge med egne værker eller designs færdiggjort efter 1. januar 2018. Studerende kan søge på lige vilkår med øvrige ansøgere.

Værkdefinition
Med udtrykket egne værker menes, at ansøger skal være ophavsmand til værket. Det vil sige, at man har skabt det ved personlig indsats, samt at det ikke krænker andres immaterielle rettigheder. Egne værker må gerne være skabt ved medvirken af assistenter.

Værker af flere elementer
Værker, der består af flere adskilte elementer/dele, anses som et værk, hvis det af ansøgningen fremgår, at de skal opleves samlet. Fællesværker Der kan ansøges med fællesværker, dvs. værker med flere ophavsmænd. Ansøgning med fællesværker sker som en individuel ansøgning, men alle bidragyderes navne skal indtastes under personoplysninger.

Tvister
Rejses der protest eller indsigelse om ansøgers ret til et værk, kan værket blive trukket ud af udstillingen og prisuddelingen uden ansvar for arrangørerne. Arrangøren foretager – i tilfælde af protester – ikke selvstændig vurdering af ansøgers ret i forhold til andre mulige ophavsmænd, men kan afvise indsigelser, hvis de ikke fremstår kvalificerede, begrundede og præcise.

Udstillingsvederlag
Biennalen for Kunsthåndværk & Design yder desværre ikke udstillingsvederlag for deltagelsen.

Biennaleprisen
Værker, der udvælges til udstillingen, deltager automatisk i konkurrencen om udstillingens hæderspris, Biennaleprisen.

Formidling og præsentation
Værk og præsentation hænger sammen. Dvs. at ansøgningen også skal rumme en beskrivelse af, hvordan værket skal præsenteres.
Det er udstillers eget ansvar at opsætte og nedtage værket. Der vil ikke blive stillet materialer til rådighed. Hvis en ansøgning bliver udtaget til Biennaleudstillingen er ansøger forpligtet til at levere projektet til Biennaleudstillingen. Værket/projektet skal udstilles i hele Biennalens udstillingsperiode og må ikke fjernes før tid.

Særlige praktiske forhold på udstillingsstedet
Udstillingen vises på øverste etage i Nordatlantens Brygge. Højde til loft: 3273cm

Udstillingsperiode: 18. april – 5. maj 2019
Opsætning: 15. – 17. april 2019
Nedtagning: 6. – 7. maj 2019

Forsikring
De udstillede værker bliver forsikret, men det er udstillers eget ansvar at sørge for at værkerne er forsvarligt sikret på udstillingen. Udstillingen er under opsyn af arrangør.

Transport
Det er udstillers eget ansvar at stå for transport til og fra udstillingsstedet.

Svar på ansøgninger,
Kommer på mail, og kan tidligst forventes i uge 47 2018.

Afslag på ansøgninger
meddeles per e-mail. DKoD begrunder ikke afslag på ansøgninger. DKoD offentliggør ikke ansøgninger, der har fået afslag.

Behandling af personlig data DKoD opbevarer kontaktinformationer på ansøgere med henblik på deltagelse i censurering. Efter Biennalen slettes ansøgninger og kontaktinformation på de ansøgere, der ikke blev udtaget til Biennalen.

NB: Ret til ændringer i ovenstående vilkår forbeholdes.

Kontakt- og arrangøroplysninger

Biennalen for Kunsthåndværk og Design arrangeres af Danske Kunsthåndværkere & Designere.

Medlemskab er ikke et krav, men alle ansøgere opfordres til at melde sig ind i foreningen og dermed støtte op om realiseringen af Biennalen for Kunsthåndværk & Design. Læs mere om foreningens aktiviteter og medlemsfordele samt procedure for indmeldelse.

Kontaktoplysninger:

Danske Kunsthåndværkere & Designere, Bredgade 66, 1260 København K
E-mail: info@biennalen.dk
Tlf. +45 33 15 29 40 (tirsdag – fredag kl. 12-16)
Projektleder: Helle Dyrlund Severinsen
CVR: 86824612

Biennalen for Kunsthåndværk og Design er et udstillingskoncept skabt af Danske Kunsthåndværkere & Designere.

Biennalen for Kunsthåndværk og Design har været afholdt siden 1995.

Biennalen for Kunsthåndværk og Design er et registreret varemærke tilhørende Danske Kunsthåndværkere & Designere.