WEBINAR OM OPEN CALL I TEKSTFORMAT

SAMMENSKRIVNING AF WEBINAR VEDR. OPEN CALL (afholdt D. 7.9.2020)

I 2021 vises Biennalen for Kunsthåndværk & Design på Koldinghus i Ruinsalen. De store organisatoriske forandringer, der er på vej på Museet på Koldinghus, får ikke store konsekvenser for Biennalen. Kongernes Samling og Museet på Koldinghus/Museum Kolding viser sammen Biennalen i partnerskab med DKoD.

Udstillingen åbner 4. juni i Ruinsalen på Koldinghus, hvor ruin og restaurering mødes i et overvældende rum med mulighed for at udstille med højt og lavt til loftet, i lyst eller mørkt område.

Rummet er fredet, så mange forskellige typer ophæng, monteringer og vægge og overraskende monteringer er mulige, men alt skal bygges uden at bore og banke i væg, gulve og loft.

KORT OM BIENNALEN

Biennalen er skabt på initiativ af Danske Kunsthåndværkere & Designere i 1995. Hver andet år siden har Biennalen sat scenen for Danske kunsthåndværk – og designtalenter. Siden begyndelse har Biennalen haft skiftende samarbejdspartnere og visningssteder. De skriftende partnere og visningssteder har sikret en fleksibel og tidssvarende ramme for netop samtidens professionelle kunsthåndværk og design.

Biennalen er en åben udstilling og konkurrence, som alle professionelle udøvere med en tilknytning til Danmark inkl. det danske rigsfællesskab kan søge om deltagelse på. Dermed er Biennalen både en scene for nye talenter såvel som etablerede udøvere, hvilket skaber en god synergi blandt deltagerne. I 2021 er det 10 år siden Biennalen sidst blev vist på Koldinghus.

Biennalen danner rammen om seminar og formidlingsprogram, faglig udveksling og viden og er samtidig med til at skærpe bevågenhed omkring vigtigheden af kunsthåndværk og design – både i hverdagen men også funktionelt og kunstnerisk. Snitfladerne mellem genre og håndværk er mange og netop med Biennalen er vi med til at skubbe til nogle grænser og rykke ved normer.

Biennalen sætter altså fokus på tidens udøvere med et stærkt formidlingsprogram, en open call udstilling og en pris på 100.000 kr. Til hver Biennale knyttes et tema, der skal være med til at understøtte en faglig udvikling og en samfundsmæssig relevans.

På Koldinghus bliver Biennalen, grundet location en udstilling der vil få over 50.000 besøgende, lige fra nysgerrige kulturforbrugere til fagnørder og branchefolk.

Biennalen er jurybedømt og en priskomite tildeler en udstiller Biennaleprisen på 100.000 kr.

OPEN CALL OG JURY

Biennaler har altid et tema, der præsenteres sammen med et open call, efter deadline vil en faglig jury udvælge projekter til udstillingen med fokus på kunstnerisk/designmæssig kvalitet, originalitet og udførelse. Juryen – bestående af professionelle fagfolk udvælger de projekter, der går videre. Juryen vil blive præsenteret på vores sociale medie kanaler. Husk at juryen er en flok flinke mennesker, der er vildt fagligt og personligt begejstret for kunsthåndværk og design og brændende ønsker at bidrage til feltet gennem Biennalen. De glæder sig til at se mange forskellige ansøgninger. De vil i udvælgelsen forholde sig til, og ansøger har reflekteret over temaet og gjort det til sit eget. Projektet skal forholde sig til temaet og samtidig være begrundet, formet eller drevet frem af egen logik. Juryen forholder sig ægte nysgerrigt og åbent til alle projekter. Brug den sparsomme plads i ansøgningen klogt, så juryen får så klart et billede af projektet som muligt.

TEMA

I januar, 2020 samlede vi en fokusgruppe af fagpersoner, udøvere og tidligere udstillere til at afprøve idéer til den kommende biennale og bidrage med hvilke spørgsmål, der er interessante at undersøge netop nu i feltet. ARV var det første begreb vi tog udgangspunkt i, i udviklingen af årets Biennaletema. Forvaltning af arv, nyudvikling med århundrede gamle traditioner og teknikker i ryggen.

Brud og diskontinuitet, uddannelse, teknikker, afsætningsmuligheder og samfundsstatus og forholdet mellem unge og gamle generationer inden for kunsthåndværk og design var nogle af de temaer, der sprang i øjnene som aktuelle og værdige til en nærmere undersøgelse. Fx er digitalisering, bæredygtighedskrav og globalisering allestedsnærværende vilkår.

På den baggrund fandt vi det interessant at undersøge med Biennalen, hvordan det nye og det gammel sameksisterer og krydsbefrugter. Brud er jo sjældent rene. Nyt vokser oftest ud af en kreativ dialog mellem det overleverede og nye omstændigheder.

Så kom Corona-krisen og satte et ubarmhjertigt nyt lys på spørgsmålet om arv, udvikling og relevans. Kunsthåndværk og design har noget at tilbyde i krisen. Løsninger, perspektiver. Kunstværk og design er også fagligheder og brancher, der på fælles og individuelt niveau kæmper for at overleve og se en ny vej igennem de nye vilkår.

Derfor måtte vi tilpasse spørgsmålene til de nye sociale, samfundsmæssige, sundhedsmæssige og økonomiske vilkår, som toner kaotisk frem i pandemien. Som vi skriver i call’et: Under nedlukningen af Danmark i foråret 2020 fik tidstunge håndværksdiscipliner og kulturfællesskaber en ny renæssance, og der er netop nu et momentum for at understrege værdien af samtidens kunsthåndværk og design. Med krisen fulgte en hyperopmærksomhed på, hvordan vi bruger vores tid og ressourcer, og en mulighed for at spørge, hvad der er værd at tage med videre herfra. Og det er derfor Biennalen ser ind in en post-corona-tid og stiller følgende spørgsmål i Open Call:

Hvad tager du med videre i din praksis som designer eller kunsthåndværker?

• Nye og/eller gamle teknologier, metoder, materialer, redskaber, discipliner, faglig arv, etc.

• Nye og/eller gamle indsigter, fællesskaber og idéer.

• Hvad efterlader du?

Som ansøger og siden udstiller er det væsentligt at forholde sig til at værk og præsentation skal ses i en sammenhæng. I ansøgningen skal værket præsenteres både som ide og som udstilling. Fordi Det bidrager til en præcis, specifik og udstillingsrettet projektbeskrivelse Det hjælper juryen enormt at få så konkrete og gennemtænkte ord og billeder på værk og præsentation at bedømme ansøgningen efter Det videre arbejde med udstillingen, fordelingen i rum og øvrig formidling lettes

Du skal som potentielt kommende udstiller:

Beskriver planer for præsentation af værket.

Opsætter og nedtager egen udstilling – dvs. er ansvarlig for produktion, transport og installation af podier og montering mm.

Deltager i dialog om opsætning og formidling med udstillingsdesigner og udstillingshold.

Biennalens udstillingsdesigner og udstillingsholdet:

Fordeler værkerne i rummet.

Løser praktiske og udstillingstekniske opgaver i rummet i samarbejde med udstiller.

Tilrettelægger formidling og udstillingens visuelle identitet og et samlende rumligt greb.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Ansøgning / værkerne

Er det ok, at man inddrager håndværksmæssig hjælp i et værk?

– Ja, man må gerne sende projekter ind hvor flere arbejder sammen, og man må også gerne have benyttet professionelle håndværkere og leverandører i udførelsen af et værk.

Kan man ansøge med et værk ud af en serie unikke pieces hvoraf andre har været vist i anden sammenhæng?

– Ja, blot de værker der ønskes optaget på udstillingen ikke tidligere har været vist.

Hvordan tænker I omkring teksten? Kan man skrive “lige ud ad landevejen”…..altså hvor meget vægter værkerne i deres egen ret og/ eller hvor meget vægter det, at man kan skrive værkerne ind i.fht. temaet?

– Den beskrivelse du sender ind med ansøgningen, har til formål at hjælpe juryen til at forstå projektet.

(Hvis værkerne optages, vil der blive skrevet andre tekster, der henvender sig til f.eks. presse og publikum)

Kan I sige lidt mere om definitionen af et ‘skitseprojekt’?

-Det betyder at projektet ikke er færdiglavet, det kunne f.eks. være, at et projekt kun vil blive udført i fuld skala, hvis det optages.

Er der fra udstillingsarkitekten nogle greb som man skal tænke med ind i sin præsentation?

– Nej, udstillingsarkitektens opgave bliver at ”binde” det hele sammen, sådan at udstillingen kommer til at fremstå som en helhed, hvor projekterne får bedst mulige vilkår for at præsenterer sig, individuelt og i samklang med rummet og de øvrige projekter.

Kan de udstillede ting godt være mere indenfor feltet “kunst” end indenfor kunsthåndværk og design?

-Grænserne mellem kunst, håndværk, kunsthåndværk og design er flydende. Biennalen har igennem årene haft en bred profil hvor der både har været vist industrielt design, og kunsthåndværkinstallationer.

Kan man udstille udendørs?

-Som udgangspunkt vises udstillingen i Ruinsalen på Koldinghus. Men hvis der kommer et projektforslag, som juryen ønsker at tage med, og som skal vises udendørs, vil vi forsøge at finde en løsning. Vi anbefaler dog at have en plan B. sådan at værket kan vises inde i Ruinsalen, hvis det visersig umuligt at være ude.

Er der mulighed for at hænge noget op i fx fiskesnøre – altså montering fra loft? Kan man hænge ting fra loftet?

Ja, det vil være muligt. Dette vil blive planlagt i samarbejde med personalet på Koldinghus Museum.

Skal vi selv tænke podier (hvis det er det man vil udstille på)?

Ja, det er vigtigt selv at gennemtænke præsentationen af sit projekt. Hvis man ønsker at udstille på podier, skal man præsentere disse på lige fod værkerne i ansøgningen. Juryen ser på det som en helhed.

Er der mulighed for at udstille op mod en væg? altså med en væg som baggrund?

Det er ikke muligt at montere noget på Ruinvæggene på Koldinghus Museum. Det er derfor nødvendigt at gennemtænke ophængningen. Det kan være at det ønskes løst ved at bygge et stativ op, eller en pladevæg. Disse løsninger præsenteres på lige fod værkerne i ansøgningen. Juryen ser på det som en helhed.

Findes der en måltegning af salen?

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke deles helt målfaste tegninger af salen, men vi vil uploade snarrest skitser med mål på hjemmesiden: www.biennelen.dk

Er der en PDF, man kan downloade, hvor man kan se hele tilmeldingsmodulet, størrelser af filer osv?

-Ja, det ligger på Biennalens hjemmeside: http://www.biennalen.dk/wpcontent/uploads/2020/06/Vejledning-for-ansøgere-til-Biennalen-for-Kunsthåndværk.pdf

Er ansøgningen anonym?

Vi offentliggør ikke oplysninger om ansøgere, men både administrationen og juryen vil være bekendt med ansøgernes navne.

Må man skrive på engelsk i ansøgningen?

Ja, det må man gerne.

Datoerne:

Kan man besøge salen inden 1. oktober?

Ja, salen er altid tilgængelig i Koldinghus Museums åbningstid.

Hvornår er det deadline for det færdige projekt?

Projektet skal være klar til fotografering, i begyndelsen af 2021.

Hvornår skal projekterne indleveres? – hvornår er udstillingen?

Du skal være klar til selv at komme og stille dit projekt op, i Ruinsalen, 1-2 uger op til åbningsdatoen 4. juni 2021. De optagede projekter vil få klar besked, når vi nærmer os.

Hvor detaljeret skal ophængning og montering af værker beskrives i ansøgningen; Fx. hvis værkerne skal hænge fra loftet, har i så en egnet wire? Eller hvis de skal stå på podier, findes de allerede på Koldinghus, eller skal jeg selv illustrere dem på ansøgningen?

Det er dog væsentligt at sige, at dette ikke skal forlede jer til at bruge tid på at placere projektet et bestemt sted i rummet eller at lave tekniske tegninger over ophæng mm. Fordeling og praktisk løsning af strømforsyning og wirefastgørelse osv. står kurator, udstillingshold og arkitekt for.

Det allervigtigste er, at I forholder jer til værket som en udstilling, og formidler, hvad udstillingens gæster kommer til at møde. Præsentation og værk hænger sammen, beskriv gerne hvordan de hænger sammen, men beskriv ikke hvor tyk wiren skal være og hvordan podier bygges – medmindre det har afgørende indflydelse på, hvordan man skal forstå og aflæse værket.

Ophængningen skal ikke være detaljeret ned i materiale- og millimeter niveau når det alene er tekniske detaljer, der ikke har afgørende indflydelse på projektets idé, gennemførelse eller forståelighed som udstilling.

Det kan eksempelvis være fint at sige, at værket skal hænge fra loftet. Hvordan ønskerne realiseres rent praktisk løser vi, når vi forbereder udstillingen med arkitekt og håndværkere.

Man kan spørge: Er denne oplysning væsentlig for at formidle idéen bag og udstillingen af værket? Ansøgningen er god, når projektets essens står klart for den uindviede ud fra tekst og billeder – eller med andre ord, når der ikke kan skæres mere væk.

Det samme gælder for stedsspecifikke værker.

Deadline for Open Call er d. 1. oktober 2020

Vi glæder os til at modtage din ansøgning