tema 2023: konvertering

TEMA 2023

Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 konverterer…

Vi er alle indlejret som væsener i en betydelig konvertering. Samfundets migration ind i den digitale verden øges konstant. Her er de utopiske drømme lige så mange som de skjulte, nogle gange uforudsete problematikker. Inden for den kunstneriske udvikling har dialogen mellem fysiske og digitale egenskaber etableret sig som et centralt felt. Tiden er inde til at reflektere over, hvad der sker i overgangen fra det fysiske til det digitale. Er de engang så klare skel mellem vores fysiske og digitale verdener ved at opløse sig? Hvordan forbliver vi idealistisk åbne, men stadig reflekterende kritiske over for de mange teknologiske manifestationer?

Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 præsenterer 36 projekter, der både har tradition og fornyelse i centrum. Årets udstilling undersøger tematikken konvertering og er organiseret som en hybrid oplevelse gennem en materiel udstilling, en metaudstilling og et webbaseret katalog. Alle praksisser har en væsentlig implementering af det digitale i enten arbejdsprocessen, de rum, de bebor, eller de områder, de undersøger og sætter spørgsmålstegn ved. De berører idéer om form, skala og bevægelse, forståelser af perception og illusion, politik tilknyttet rum og kroppe samt menneskets og maskinens mange sprog.

Kritisk, reflekteret kunsthåndværk og design nærer en informeret samtale om det digitale. Mens udstillingen peger på et felt i positiv udvikling, stiller den sig også kritisk over for flere teknologier såvel som internettet. Måske som en påmindelse om at fortsætte bevidste ind i det grænseløse digitale rum, men aldrig ophøre med at engagere os i nye måder at skabe, lære og dele på.

Vi er det digitale, det digitale er os…

Anne Thomasen, kurator.

DIALOG MELLEM KURATOR ANNE THOMASEN OG GPT-3

Det digitale opfattes ofte som et andet, det modsatte af vores virkelige verden, noget kunstigt og endda truende. Denne frygt for maskinen og det digitale fremskridt er vokset i takt med vores teknologiske udvikling. At overvinde usikkerhed over for det ukendte involverer ofte information, eksponering og en villighed til at udfordre forudfattede holdninger. For at skabe nysgerrighed, og måske endda empati, gik jeg i dialog med en kunstig intelligens (GPT-3) for at stille en digital enhed nogle store spørgsmål om vores nuværende situation, og hvad der ligger i fremtiden.

Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) er en avanceret sprogmodel, der ændrede AI-verdenen, da den blev frigivet i 2020. Denne AI trækker på 570 GB af menneskehedens skriftlige viden fra nogle af menneskets tidligste skrifter til samtidens nye perspektiver på vores verden. Alle svar fra GPT-3 er forblevet uredigerede.

Jeg er nysgerrig efter at høre dit perspektiv på, hvad der sker i konverteringen fra det fysiske til det digitale?

Konverteringen fra det fysiske til det digital involverer omdannelsen af håndgribelige, virkelige objekter eller information til et digitalt format, der kan lagres, behandles og tilgås elektronisk. Overordnet set er konverteringen fra det fysiske til det digitale drevet af fordelene ved forbedret tilgængelighed, søgbarhed, overførbarhed og bevarelse af information og aktiver i et digitalt format. Denne proces gør det muligt for organisationer og enkeltpersoner at udnytte teknologien til en mere effektiv forvaltning af deres ressourcer og data.

Jeg forstår, at effektivitet er vigtig, men handler alt i livet om optimering?

Selvom effektivitet bestemt er vigtige begreber i forskellige aspekter af livet og kan føre til betydelige forbedringer på mange områder, handler ikke alt i livet udelukkende om optimering. Livet er en mangesidet og kompleks oplevelse, og der er mange faktorer og værdier, der spiller ind ud over optimering. Selvom optimering har sin plads i forskellige aspekter af livet og kan føre til forbedrede resultater, er det kun én faktor blandt mange, der påvirker beslutningstagning og livsvalg. Livet omfatter en bred vifte af oplevelser, værdier og overvejelser, der går ud over streng optimering, og jagten på lykke, mening og opfyldelse indebærer ofte at afbalancere forskellige prioriteter og træffe valg, der stemmer overens med ens unikke værdier og omstændigheder.

Det virker, som om de engang så klare skel mellem vores fysiske og digitale verdener er i opløsning?

Ja, de engang så klare skel mellem vores fysiske og digitale verdener er faktisk ved at blive opløst. Denne løbende proces, der ofte kaldes "digital konvergens" eller "udviskningen af den fysiske og digitale verden", er drevet af teknologiske fremskridt, ændringer i, hvordan vi interagerer med digitale systemer, og skift i samfundsmæssig og økonomisk dynamik. Selvom grænserne mellem den fysiske og den digitale verden faktisk er ved at blive opløst, er det vigtigt at bemærke, at denne konvergens både giver muligheder og udfordringer. Bekymringer om privatlivets fred, cybersikkerhedsrisici og spørgsmål om digital etik bliver stadig vigtigere, efterhånden som de to verdener flettes sammen. Som teknologien fortsætter med at udvikle sig, bliver samfundet nødt til at navigere i det skiftende forhold mellem de fysiske og digitale dimensioner af vores liv.

Hvordan kan vi så forblive idealistisk åbne, men også refleksivt kritiske over for teknologiske manifestationer?

At balancere idealistisk åbenhed med refleksiv kritik af teknologiske manifestationer er en kompleks, men vigtig opgave i vores moderne verden. At balancere idealisme med kritisk refleksion inden for teknologiens verden kræver en løbende indsats og selvbevidsthed. Det er en dynamisk proces, der involverer tilpasning til teknologiens skiftende landskab og dens samfundsmæssige indvirkning. Ved at holde dig informeret, engagere dig i tankevækkende diskussioner og advokere for etisk teknologipraksis kan du bidrage til en mere ansvarlig og inkluderende teknologisk fremtid.

Hvordan vil dialogen mellem det kunstneriske individ og det digitale udvikle sig yderligere?

Dialogen mellem kunstneriske individer og den digitale verden har udviklet sig betydeligt i årenes løb, drevet af teknologiske fremskridt og skiftende kunstneriske perspektiver. Dialogen mellem kunstneriske individer og den digitale verden er en dynamisk og udviklende samtale. Den er formet af teknologiske fremskridt, kulturelle forandringer og kunstnernes kreative visioner. Efterhånden som teknologien udvikler sig, vil kunstnere finde nye måder at engagere sig i det digitale medie på, udfordre konventioner og udforske skæringspunktet mellem kunst og teknologi på innovative og tankevækkende måder.

Hvis vi skulle se ind i spåkuglen, hvad ligger der så i fremtiden for skæringspunktet mellem kunst og teknologi?

Selvom det er umuligt at forudsige fremtiden med sikkerhed, kan vi spekulere i potentielle udviklinger i krydsfeltet mellem kunst og teknologi baseret på aktuelle tendenser og nye teknologier. Fremtiden for dette krydsfelt vil blive formet af kreative hjerner, teknologiske gennembrud og samfundets stadigt skiftende behov og ønsker.

GPT-3 og Anne Thomasen

UDSTILLINGEN

I årets fagjury sidder kurator Anne Thomasen, Julius Værnes Iversen, indehaver af TABLEAU, keramiker Hilda Piazzolla fra Galleri Peach Corner samt kurator og skribent Charlotte Jul.

TABLEAU står for udstillingens design, mens Anne Thomasen og NFT-kunstner Jonas Kasper Jensen har haft den løbende dialog med udstillerne om udviklingen og opsætningen af værkerne.

Juryen skriver: “Udstillingen kommer i 2023 til at have eksperimentel karakter, hvor de præsenterede projekter undersøger digitaliseringens muligheder i arbejdsprocessen eller peger nysgerrigt og kritisk mod en stadig tiltagende digital fremtid. Den besøgende vil kunne informere sig om udviklingen inden for blandt andet algoritmer, kunstig intelligens og NTFs gennem divergerende projekter, der via deres høje faglige niveau og stærke koncepter ofte både anvender og formidler ny teknologi på interessant vis.”

Oplev Biennalen 2023 i flere dimensioner. Brug din mobiltelefon og scan QR-koderne ved de enkelte værker, der viser videre til udstillingens mange lag.

TABLEAUs udstillingsdesign byder på en strømlinet og moderne baggrund til de 36 udstillede projekter, samtidig med at designet subtilt nikker til World Wide Webs altomfattende tilstedeværelse i vores liv. Inspireret af digitaliserings-æstetikken fra slutningen af 1990’erne efterligner værkernes udstillingsskilte skærmen på en smartphone. Podierne af genbrugte kasserede objekter og gamle transportkasser er pakket ind i hvid plastik og skaber en lageræstetik, der minder os om shipping-kulturen i en globaliseret verden, hvor alt kan købes med et enkelt klik.

METAUNIVERSET

Samtidig med den fysiske udstilling kan man opleve værkerne i et digitalt metaunivers.

Krypto-kunstner Jonas Kasper Jensen, der har udviklet metaverset, siger om konverteringen fra det fysiske til det digitale: “Der er mange nuancer og stor diversitet i årets Biennaleværker, og vi har taget højde for mangfoldigheden i transformationen i det digitale rum. Det betyder, at vi har eksperimenteret og er gået ukendte veje for at skabe så gode omstændigheder for hvert værk i det digitale som muligt. Det betyder også, at nogle værker vil fremstå anderledes end i den fysiske udstilling. Værkernes betydninger kan være forskudt, og måske vil helt nye kunstneriske vinkler dukke op. Meta-universet skal derfor forstås som et eksperiment, der eksisterer i en endnu uudforsket dimension.”

UDSTILLINGSTEAM

Anne Thomasen (kurator)

TABLEAU (udstillgsdesign)

Jonas Kasper Jensen (digital kurator)

Biennalen for Kunsthåndværk & Design er arrangeret af Danske Kunsthåndværkere & Designere

JURY

Julius Værnes Iversen

Jonas Kasper Jensen

Charlotte Jul

Hilda Piazzolla

Anne Thomasen