Jury 2021

Trude Gomnæs Ugelstad

Trude Gomnæs Ugelstad

Trude Gomnæs Ugelstad er Kunstnerisk direktør ved Sørlandet Kunstmuseum / Kunstsilo i Kristiansand, Norge. Trude har mere end 20 års erfaring som leder af kunstinstitutioner i Norge som Akershus Kunstsenter, Oslo Kunstforening, Norske Kunsthåndverkere/Norwegian Crafts og DOGA Design og Arkitektur Norge.

Trude Gomnæs Ugelstad har produceret flere kunstudstillinger ved disse institutioner. Frem til 2023 leder hun udvalget for Statens Kunstnerstipendieri Norge.

Q&A med udgangspunkt i årets tema -TAKEAWAY

Hvilken faglig arv bygger du din praksis på?

-Jeg har produsert mange utstillinger med kunsthåndverk siden midten av 1990-tallet, samt været daglig leder for Norske Kunsthåndverkere/Norwegian Crafts i 8 år. Jeg fortsætter mit arbeid for kunsthåndverk ved Sørlandets kunstmuseum der vi bygger opp en anstendig samling med norsk – og etterhvert nordisk kunsthåndverk som blant annet bygger på den praksis som oppstod ved nordiske undervisningsinstitusjoner på 1970-tallet.

Hvilken faglig arv har du skrottet?

– Jeg finner stor kunst i alle epoker og praksiser. Hvilken faglig arv håber du at kunne give videre? – Jeg verdsetter kunstneres ønske om å beherske ulike teknikker og materialer, men jeg håper at dybdekunnskap og god materialforståelse vil styrkes som foretrukne arbeidsprosesser.

Hvad er dit ”takeaway” fra corona, hvad har krisen lært dig?

-Perioden fikk meg til å (gjen)oppleve de positive konsekvensene ved å sette ned tempoet i hverdagen. Det har minnet meg om at hverdagspausene er gull.

Carl Emil Jacobsen

Carl Emil Jacobsen

Efter jeg i 2012 blev uddannet fra Designskolen Kolding, har jeg arbejdet i tværfeltet mellem design og kunst med udstillinger i både ind-og udland, senest på CLAY Keramikmuseum Danmark og Cheongju Craft Biennale i Sydkorea. Sideløbende til mit virke er jeg ansat som studieadjunkt på Designskolen Kolding, hvor jeg underviser og leder værkstedet for Industriel Design.

Om Carl Emil Jacobsens praksis

Overordnet betragter jeg min praksis som materialebaseret og eksperimenterende. Jeg er i en konstant søgen efter at opdage nye ting, og for mig er håndværk og skulptur midler til at tilegne mig forståelse for mine omgivelser og de omkringliggende strukturer. Min arbejdsproces er centreret om udforskningen af form og materialer, og mine værker er ofte direkte udledt af denne proces. Jeg er særligt drevet af en nysgerrighed efter materialers forarbejdning og forskellige anvendte teknikker. Jeg arbejder med, hvordan jeg kan nytænke tilgangen til materialer og finder inspiration i at bryde med traditionelle forarbejdningsmetoder, hvilket eksemplificeres i min værkserie Powder Variation hvor jeg knuser genbrugt keramisk materiale og genanvender det som pigment. Her bliver det indvendige formbærende materiale transformeret til en tynd udvendig farveskal.

Maria Sparre-Petersen

Maria Sparre-Petersen

Maria Sparre-Petersen er uddannet glasdesigner/kunsthåndværker fra Danmarks Designskole, Master of Fine Arts fra Rhode Island School of Design og Ph.d. fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Mit virke omfatter kunstnerisk udviklingsvirksomhed, forskning og undervisning med særligt fokus på kunst, design og kunsthåndværk i et bæredygtigt perspektiv. I forskningsmæssige kontekster arbejder jeg med en praksisbaseret metode og en fænomenologisk og eksperimenterende tilgang til proces og resultater. I min kunstneriske praksis udforskes æstetiske visioner vedrørende resiliens, kompleksitet og simplicitet, styrke og skrøbelighed mv. hvor aspekter som fejl, affaldsmaterialer og nye teknologier aktiveres med henblik på afsøgning af ukendte æstetiske mulighedsrum.

Om Maria Sparre-Petersens praksis

Mit kunstnerisk arbejde bygger på en materialenær designtradition med rødder i Bauhaus og Danish Modern samt på en reflekterende og eksperimenterende, kritisk analytisk og autonom tradition for kunstnerisk udviklingsarbejde inspireret af kunstneriske strømninger indenfor earthworks, performance og installationskunst. Mit arbejde udmærker sig ved et opgør med anvendelse af traditionelle materialer og teknikker til fordel for anvendelse af cirkulære principper i materialernes fulde livscyklus.Den faglige arv jeg videregiver, har omdrejningspunkt i en holistisk tilgang til verden og de ressourcer vi har været så privilegerede at få til låns.Krisen har lært mig at sætte endnu mere pris på mine privilegier end jeg gjorde i forvejen, og at ideen om at tænke globalt og handle lokalt med et holistisk sigte, er vigtigere nu end nogensinde før.

Anni Nørskov

Anni Nørskov

Jeg er idé- og kunsthistoriker og har siden 2015 formidlet kulturhistorie, kunsthåndværk og design som udstillingskurator på Museet på Koldinghus og på Designskolen Kolding. I de seneste år har sølvsmede- og smykkekunst indtaget hovedrollen i de udstillinger, jeg har kurateret, som Magtens Smykker i 2018, Fabergé i 2016, Vores Smykker med Statens Kunstfonds Smykkesamling i 2019, og soloudstillinger med Marie-Louise Kristensen, Mari Keto, Yuki Ferdinandsen og Carsten From Andersen.  

Jeg er optaget af kuratering som håndværk og samfundsopgave og af værker, der skaber kontakt mellem mennesker på tværs af tid og sted.


Hvilken faglig arv bygger du din praksis på?

– Det er de personlige møder, der dukker op i mine tanker, når jeg skal pege på den faglige arv, jeg står på. Exceptionelle mennesker, der leder ved deres eksempel, gennem generøsitet, kritisk tænkning og modet til at lære ved at lytte: fra min specialevejleder, professor Dorthe Jørgensen og rektor på Designskolen Kolding og professor Lene Tanggard, der begge forener kreativitet og tænkning og deler deres indsigter forbilledligt, til smykkekunstner Marie-Louise Kristensen, som i sin aktuelle udstilling på Museet på Koldinghus viser samfundskritiske og dybt personlige smykker under den inviterende og humoristiske udstillingstitel ”Den flyvende bøf...”

Hvilken faglig arv har du skrottet?

-Al erfaring fra mit arbejdsliv og fra corona-pandemien især overbeviser mig om, at man roligt kan skrotte alle tanker om en langsigtet detaljeret plan.

At være strategisk og ublu ambitiøs på sit fags vegne handler i min erfaring om helt udramatisk at kende sine værdier og så gøre sig umage i det daglige arbejde og i at være nærværende i de daglige møder med andre.    

Hvilken faglig arv håber du at kunne give videre?

-Det er et helt særligt privilegium at arbejde med at formidle kunst, kunsthåndværk og design. Selve det at møde en kunstner, få et indblik i kunstnerens værk og give den erfaring videre gennem en udstilling, en tekst eller et møde er en berigende måde at give videre.

Hvad er dit ”takeaway” fra corona, hvad har krisen lært dig?

Corona-krisen har vist, at alt kan ændres. Også det, som vi går og siger er umuligt at ændre.Krisen har vist, hvor sammensat kunstbranchen er både økonomisk og organisatorisk, og at der er et stort behov for, at vi – altså også os, der arbejder i branchen – bliver meget klogere på, hvordan og hvorfor vores videns- og kunstinstitutioner fungerer, så vi kan påvirke og bidrage til samfundet.

Og krisen har vist, at kunst er den bedste kur mod mismod og corona-fatigue.

Sammen med bobler – dem, man kan kramme i og drikke af.

Love Jönsson

Love Jönsson har siden 2018 været museumsdirektør for RIAN Design Museum. Love (1975) har arbejdet i en række forskellige roller i indenfor design og kunsthåndværk siden slutningen af 90’erne. Den 1. april 2018 overtog han som museumsdirektør og kunstnerisk leder af Falkenbergs museum opgaverne omkring RIAN designmuseum samt ansvar for al offentlig kunst i kommunen.

Fra 2005–2011 var Love gæstelærer ved HDK – University of Design and Crafts ved Göteborgs universitet og i 2011–2017 var han kurator på Röhsska Museum. Hans kunstkritiske skriftlige formidling har fået international opmærksomhed, hvilket har resulteret i at teksterne, er oversat til et dusin forskellige sprog. Ud over sit arbejde inden for universiteter og museer har Love Jönsson også en række bestyrelsesopgaver i både den offentlige og private sektorer.